Gewicht Droog

Dit is bij benadering het gewicht van uw spa zonder water. Gewicht is een factor wanneer u de spa wilt verplaatsen